In English
Skicka en förfrågan

Rapid prototyping

Rapid prototyping eller friformsframställning, FFF, är en teknik för att snabbt och enkelt tillverka en modell eller prototyp. Tekniken bygger på att man använder en typ av skrivare som lager för lager bygger upp en fysisk modell, med en tredimensionell CAD-modell som underlag. Rapid prototyping är en viktig del i designprocessen och ger en stor flexibilitet och kostnadseffektivitet för att producera komplexa former i endast ett exemplar.

Det finns flera tekniker beroende på vilka egenskaper som är önskvärda. De vanligaste är SLA, SLS och FDM.

SLA-tekniken bygger på att ett lager härdplast skiktvis härdas med laser. Processen går snabbt och ger fin yta. Med SLA:s detaljrikedom kan vi tillverka designprototyper och högupplösta detaljer för test i hårda och medelhårda material.

SLS-tekniken kan beskrivas som ovanstående, men istället för en vätska så är det ett tunt lager plastpulver som smältes på skiktvis. SLS ger starka och hållbara provdetaljer, och med dagens bygghastighet så kan tekniken även vara aktuell för serieproduktion av mindre seriestorlekar.

FDM bygger upp lager på lager av tunna trådar av termoplast. Det blir en hållfast produkt med något sämre yta. FDM-tekniken tar fram mekaniska prototyper i hårda termoplaster som ABS och PC, och lämpar sig för test och funktion samt serieproduktion.

Vid utskrift används stödmaterial (gäller ej SLS) som sedan tas bort. Om biten ska lackas behöver den oftast slipas och putsas innan.

Behöver du snabbt en modell för att presentera din design? Vill du starta din marknadsföring innan produkten är färdig? Behöver du designmodeller för form och tillpassningstester? Behöver du låga volymer för att testa marknaden? Kontakta oss.